POMAGAMY

Nasze Stowarzyszenie od 1984 roku towarzyszy Oświacie wspierając uczniów, rodziców i pracowników. 

Zależy nam na należytym wychowaniu i kształceniu współczesnej młodzieży. Pragniemy pomagać skutecznie, z zachowaniem godności osoby, która potrzebuje wsparcia, a także rozbudzać i stymulować zdolności człowieka do samodzielnego zdobywania wiedzy.

W tym celu dotujemy zakup pomocy naukowych i wspieramy inicjatywy na rzecz wyposażenia szkół.

Prowadzimy aktywną działalność edukacyjną kultywującą postawy patriotyczne i rozwijającą naszą pamięć narodową organizując wycieczki krajoznawcze czy konkursy historyczne.

Przyznajemy także stypendia naszym uzdolnionym młodym sportowcom.

Emitujemy i rozprowadzamy znaczki - cegiełki dla placówek oświatowych

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.