Wspomnień czar

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska kontynuując działania Krakowskiego Stowarzyszenia  Pomocy Szkole,  za jedną z form podstawowych uznało formę organizowania wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.

Terminy


Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska kontynuując działania Krakowskiego Stowarzyszenia  Pomocy Szkole,  za jedną z form podstawowych uznało formę organizowania wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.

W Statucie SPSM umieściliśmy oprócz wypoczynku jeszcze 2 formy działalności odpłatnej:

- szkolenia

- działalność wydawnicza.

Chcieliśmy Państwu zaprezentować, ilustrując fotografiami,  tą formę dokonań, poprzez wybrane losowo wydarzenia z 2009 roku.

Nawiązaliśmy współpracę  z Domem Wczasów Dziecięcych w gminie Sidzina – Bystra. W tym DWD organizowaliśmy rokrocznie wypoczynek wakacyjny, który prezentujemy. Drugim wydarzeniem był wyjazd nad Balaton grupy młodzieży, laureatów konkursu „Za naszą i waszą wolność” 

 

Zapraszamy uczestników tych form wypoczynku posiadających z tych pobytów zdjęcia i filmy z wyrażeniem zgody na umieszczenie na naszej stronie internetowej o przekazanie w.w materiałów.

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.